O firmie

 
FINANS-SERVIS
Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS

01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 13tel. (22) 826-70-55,
fax (22) 826-45-43,
e-mail: info@finans-servis.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank: Pekao S.A. Oddział Warszawa Nr 06 1240 6003 1111 0000 4941 5465

Oddział: 07-400 Ostrołęka, ul. Kopernika 7/60

FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zarejestrowaną
w dniu 9 lipca 1990 roku
w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

FINANS-SERVIS Sp. z o.o.
jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
wpisanym pod numerem 205 na listę tych podmiotów prowadzoną przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

FINANS-SERVIS Sp. z o.o.
posiada nadane numery rejestracji:

  • sądowej - KRS: 0000096545
  • statystycznej - REGON 006224054
  • podatkowej - NIP 526-020-13-24

Kapitały zakładowy Spółki 165.000 zł (wpłacony).

Wspólnikami Spółki są:

  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • Biegli Rewidenci w liczbie 5.
Zarząd Spółki FINANS-SERVIS:
  • Grażyna Dittrich - prezes (biegły rewident)
  • Grażyna Skrajnowska - członek zarządu (biegły rewident)


* Wiedza * Doświadczenie * Solidność

 home | firma | oferta | grupa | wydawnictwa | zamówienie | sprawozdania | biuro rachunkowe | e-mail