Zamówienie

 
1.Firma zamawiająca
2. Adres
3. Tel./fax
4. NIP
5. Tytuł zamawianego wydawnictwa
6. Ilość egzemplarzy
Upoważniamy, jednocześnie, FINANS SERVIS
do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
7. Nazwisko i imię
osoby sporządzającej zamówienie.

 home | firma | oferta | grupa | wydawnictwa | zamówienie | sprawozdania | biuro rachunkowe | e-mail